VÄGGSYSTEM UTAN GRÄNSER

Val av färg och träslag är numera nästan obegränsade. Allt ifrån väggpartier i valfria NCS - kulörer till träslag som ljus bok och mörk ek.

Ta tillvara möjligheterna med designade ljudabsorberande väggskivor följsamt integrerade i övrig arkitektur.

Demonterbara väggar för flexibla lösningar.